#АвторськеПраво в Україні: Чи потрібно реєструвати?

  • Опубліковано: 20 Червня 2019

Авторське право в Україні

Кожного року Україна змагається за перші сходинки рейтингу країн-порушників авторських прав з такими великими державами як Росія та Китай. Нажаль.

Обсяги використання піратського контенту – музичних треків, фільмів, електронних книжок, ігор та софту – добре відомий пересічному громадянину, який не має відношення до юриспруденції або інтелектуальної власності.

Намагання ігрових платформ, музичних сервісів та онлайн-кінотеатрів зробити використання авторських творів не тільки доступним, а й зручним для будь-якого користувача все ж таки створюють позитивні тенденції, однак ментальною складовою пострадянських країн є все ж таки безплатне використання піратського контенту.

Скажу, що і сам намагаюсь останній рік позбутися звички користуватися піратським контентом – придбав нещодавно підписку на Apple Music та MEGOGO.

Що ж таке авторське право та що воно охороняє?

Авторське право – це право, що належать будь-якому автору твору або його правонаступнику.

Об’єктом захисту авторського права є твори у галузі науки, літератури та мистецтв. Детальний перелік та різновид творів наведений в частині 1 статті 8 Закону України “Про авторське право та суміжні права”. Також авторським правом в Україні захищаються комп’ютерні програми.

Автором твору може бути виключно фізична особа, хоча питання виникнення авторства у штучного інтелекту є питанням часу 🙂

Авторські права поділяють на особисті немайнові та майнові.

До особистих немайнових прав належить право автора вимагати визнання свого авторства, забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, вибирати псевдонім, вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Особисті права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належить виключне право на використання твору, виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Строк дії авторських прав на твір.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення, починає діяти від дня створення твору та діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. Особисті немайнові права автора охороняються безстроково.

На відміну від інших об’єктів інтелектуальної власності, наприклад торговельної марки або патенту на винахід, авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення або виконання інших формальностей. При цьому правову охорону отримують як завершені, так і незавершені твори.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір є реєстраційним документом, а не правовстановлюючим. Тобто з самого свідоцтва у його власника не виникають певні права на відміну від свідоцтва про реєстрацію знаків для товарів та послуг або патенту, з отриманням яких їх власник набуває права та обов’язки на зареєстрований ним об’єкт інтелектуальної власності.

WTF?! Так навіщо реєструвати авторське право, якщо воно не потребує реєстрації?

Разом із заявкою на реєстрацію до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) заявник надає примірник твору, зазначає дату створення твору, а також за бажанням надає документи, які підтверджують авторство або опублікування твору (офіційні документи, газети тощо).

Таким чином, при порушенні авторських прав власник твору може витребувати у МЕРТ копії матеріалів заявки та примірника твору, який подавався на реєстрацію, що дещо полегшує підтвердження авторства на твір. А наявність самого свідоцтва про реєстрацію може бути впливовим доказом при розгляді судової справи.

Також свідоцтво може виступати як документ, що підтверджує авторство особи на конкретний твір при укладанні договорів щодо використання або передачі прав на твір.

З огляду на швидку процедуру та незначні витрати державна реєстрація авторських прав ніколи не буде зайвою та є зручним механізмом підтвердження своїх авторських прав у разі виникнення спору або при укладанні авторського договору.

Порядок реєстрації авторських прав.

Реєстрація авторського права на твір в Україні здійснюється Департаментом інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Заявником при реєстрації може бути автор твору; юридична або фізична особа, яка має авторське право; роботодавець, на замовлення і за кошти  якого створено твір; уповноважений представник автора або організація, яка має доручення від автора керувати його майновими правами.

Реєстрація авторського права складається з наступних етапів:

Заповнення заявки на реєстрацію та підготовка необхідних додатків до заявки;

Сплата збору за підготовку до реєстрації;

Подання заявки до МЕРТ;

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію;

Надсилання заявнику рішення про реєстрацію;

Сплата державного мита за видачу свідоцтва;

Отримання свідоцтва заявником.

Розгляд заявки та прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір здійснюється протягом місяця від дати надходження до МЕРТ правильно оформлених документів заявки.

По всім питанням реєстрації та за захисту Авторського права на Ваші твори звертайтеся до наших фахівців.

FacebookTwitterLinkedIn
Пошук публікацій
Категорія публікацій