Адміністративне право

Адміністративне право стосується правовідношень з владними структурами.

Характерною рисою адміністративних (публічно-правових) правовідносин є наявність в них суб’єкта владних повноважень (органна державної влади або місцевого самоврядування), іншою стороною виступають фізичні та юридичні особи.

Ми допомагаємо у взаємовідносинах з суб’єктами владних повноважень, а якщо Вам доведеться зіткнутися з неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю – захистимо Ваші інтереси у позасудовому або судовому порядку.

ПОСЛУГИ:
  • Консультування з питань адміністративного права;
  • Представництво інтересів клієнтів в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • Адміністративне (позасудове) оскарження рішень та дій суб’єктів владних повноважень;
  • Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень в судовому порядку;
  • Оскарження рішень держаних реєстраторів про реєстрацію права власності на нерухоме майно, зняття арештів і заборон;
  • Стягнення з суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;
  • Захист юридичних та фізичних осіб в справах про адміністративні правопорушення;
  • Представництво інтересів клієнтів в адміністративних судах.

Для впорядкування відношень у сфері Адміністративне право звертайтеся до фахівців нашої компанії.