Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність – стратегічний актив, який відіграє надважливу роль в конкурентоспроможності будь-якого бізнесу. Ми розуміємо з якими труднощами зіштовхуються компанії, розробники і автори у реалізації своїх прав та знаємо, як ефективно захистити інтелектуальну власність наших клієнтів.

Інтелектуальна власність є одною з ключових практик Biletskyi & Partners Law Firm. Ми допомагаємо корпоративним та приватним клієнтам у вирішення питань, що стосуються реєстрації, управління, використання, передачі прав та захисту об’єктів інтелектуальної власності в судовому та позасудовому порядку.

Наші послуги охоплюють:

 • Авторське право та суміжні права;
 • Торгівельні марки та комерційні найменування;
 • Географічні зазначення (зазначення походження товару);
 • Винаходи, корисні моделі та промислові зразки;
 • Ноу-хау;
 • Комерційні таємниці;
 • Наукові відкриття;
 • Раціоналізаторські пропозиції;
 • Право на сорти рослин та породи тварин.

ПОСЛУГИ:

 • Проведення патентно-інформаційних пошуків, аналіз результатів та виявлення ризиків і способів їх мінімізації;
 • Реєстрація об’єктів інтелектуальної власності (національна система та міжнародна система);
 • Підтримання чинності та продовження терміну дії охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності;
 • Визнання торгової марки добре відомою;
 • Розробка ліцензійних договорів та договорів про передачу виключних прав інтелектуальної власності;
 • Розробка договорів замовлення на створення об’єктів права інтелектуальної власності;
 • Розробка трудових договорів в частині, яка регулює питання розподілу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створених у порядку виконання службового завдання;
 • Розробка договорів комерційної концесії (франчайзингу);
 • Консультування з питань виплати роялті;
 • Проведення аудиту об’єктів права інтелектуальної власності під час злиття/поглинення, продажу бізнесу;
 • Надання заперечень проти рішень Державної служби інтелектуальної власності щодо реєстрації об’єктів інтелектуальної власності;
 • Представництво інтересів клієнта щодо припинення недобросовісної конкуренції;
 • Представництво інтересів клієнта у митній службі щодо припинення незаконного імпорту/експорту контрафактних товарів;
 • Спори щодо захисту прав у сфері  інтелектуальна власність.

Звертайтеся за будь-якими питаннями у сфері  інтелектуальна власність.